REGULAMIN  WPISU  UCZNIA  DO  ZŁOTEJ  KSIĘGI

 

§ 1

Do ZŁOTEJ  KSIĘGI  mogą zostać wpisani uczniowie klas IV-VIII.

 

§ 2

Warunkiem wpisu ucznia do ZŁOTEJ  KSIĘGI  jest spełnienie co najmniej trzech spośród poniższych warunków:

 

  1. Wzorowe zachowanie i średnia ocen co najmniej 5,0 bez ocen dostatecznych.
  2. Pierwsze miejsce w gminnych zawodach sportowych lub pierwsze, drugie i trzecie miejsce w powiatowych zawodach sportowych.
  3. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce w konkursach artystycznych oraz wiedzy na szczeblu gminnym lub powiatowym.
  4. Co najmniej wyróżnienie w konkursach okręgowych (rejonowych), wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych.
  5. Co najmniej udział w rejonowych konkursach kuratoryjnych.
  6. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów z co najmniej jednego przedmiotu na egzaminie po klasie VIII.
  7. Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym.
  8. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu pozaszkolnego lub środowiska szkolnego - udział w akcjach pozaszkolnych lub pozalekcyjnych.

 

§ 3

Finalista lub laureat konkursu kuratoryjnego zostaje wpisany do ZŁOTEJ  KSIĘGI bez konieczności zrealizowania pozostałych punktów.

 

  § 4

Typowania uczniów do ZŁOTEJ  KSIĘGI dokonuje Rada Pedagogiczna raz w roku na zebraniu klasyfikacyjnym.

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

przy Szkole Podstawowej w Stroniu

w dniu 13 czerwca 2019 r.

 


 

UCZNIOWIE WPISANI DO ZŁOTEJ KSIĘGI

 

 

 ROK  SZKOLNY  2023/2024

 

I.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

I miejsce w Igrzyskach Dzieci etap gminny w koszykówce i piłce nożnej

Laureat  Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny”.

 

Antonina Plata - klasa IV

 

 

II.

 Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

 I miejsce w Igrzyskach Dzieci etap gminny w piłce siatkowej, nożnej, ręcznej, koszykowej

 Awans do etapu powiatowego Konkursu Biblijnego „Z Dobrą Nowiną przez życie - Ewangelia według św. Mateusza

 Działalność na rzecz innych ludzi- praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Helena Augustynek - klasa V

 

 

III.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

 Laureat  Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny

 Działalność na rzecz innych ludzi- praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Wiktor Kowalczyk - klasa V

 

 

IV.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

 Pierwsze miejsca w gminnych zawodach sportowych zespołowo, awans do powiatu

 Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu pozaszkolnego

i środowiska szkolnego — udział w akcjach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

 

 Elżbieta Migacz - klasa VI

 

 

V.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

 Pierwsze miejsca w gminnych zawodach sportowych zespołowo, awans do powiatu

 Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Przygody Koziołka Matołka

 Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu pozaszkolnego

i środowiska szkolnego — udział w akcjach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

 

 Julia Wilk - klasa VI

 

 

VI. 

 Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Działalność  na rzecz innych ludzi – praca w Szkolnym Kole Caritas

 Awans do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego

  I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej etap gminny – piłka koszykowa

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – halowa piłka nożna

 Aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim.

 

 Zofia Augustynek - klasa VII

 

 

VII.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

I miejsce w Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminnym

I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej etap gminny – piłka koszykowa

oraz pracę w samorządzie klasowym.

 

 Kalina Szpiech - klasa VII

 

 

VIII.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Działalność  na rzecz innych ludzi – praca w Szkolnym Kole Caritas

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego – Leon

I miejsce w Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego.

 

Jan Bachowski - klasa VIII

 

 

IX.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Działalność  na rzecz innych ludzi – praca w Szkolnym Kole Caritas

Reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym.

 

Marcelina Sopata - klasa VIII

 

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2022/2023

 

 I.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w piłce nożnej halowej dziewcząt,

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Helena Augustynek - klasa IV

 

 

II.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

II miejsce w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Jan Gryźniak - klasa IV

 

 

III.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w piłce nożnej halowej dziewcząt,

I miejsce w Gminnych Zawodach w piłce ręcznej, nożnej i koszykowej dziewcząt,

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Patrycja Nalepa - klasa V

Elżbieta Migacz - klasa V

Julia Wilk - klasa V

 

 

IV.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

Tytuł finalisty Biblijnego Konkursu Tematycznego "Z Dobrą Nowiną przez życie - Ewangelia według św. Jana",

 III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w halowej piłce nożnej dziewcząt,

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Zofia Augustynek - klasa VI

 

 

V. 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

III miejsce w XV Gminnym Konkursie Języka Angielskiego,

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Forget-Me-Not.

 

Weronika Wajda - klasa VI

 

 

 VI.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

I miejsce w młodzieżowych igrzyskach gminnych w piłce koszykowej,

Działalność na rzecz innych ludzi- praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

 Hanna Bugajska - klasa VIII

 

 

VII.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

I miejsce w Młodzieżowych Igrzyskach Gminnych w piłce koszykowej,

III miejsce w Konkursie na Eksperyment Matematyczny,

Działalność na rzecz innych ludzi- praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

 Izabela Gurgul - klasa VIII

 

 

 

 


 

ROK  SZKOLNY  2021/2022

 

I.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

laureatka Biblijnego Konkursu Tematycznego "Z Dobrą Nowiną przez życie",

III miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki "Rozśpiewana Łukowica",

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w koszykówce i piłce ręcznej.

 

Zofia Augustynek - klasa V

 

 II.

 

 Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

finalistka konkursu "Maraton matematyczny",

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w koszykówce i piłce ręcznej.

 

Izabela Gurgul - klasa VII

 

 

III.

 

 Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

III miejsce w Gminnych Zawodach w piłce ręcznej,

działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Zofia Dzięgiel - klasa VIII

 

IV.

Za działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas

III miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej,

maksymalną liczbę punktów z matematyki na egzaminie po klasie VIII

  

Antoni Augustynek - klasa VIII

 

 

  


 

 

 ROK  SZKOLNY  2020/2021

 

 

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

maksymalną liczbę punktów z matematyki i języka angielskiego na egzaminie po klasie VIII

oraz działalność na rzecz innych ludzi  - praca w Szkolnym Kole Caritas.

 

Magdalena Pacholarz - klasa VIII

 

 


 

 

 ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

 

I.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja kartka bożonarodzeniowa” realizowany w ramach przeglądu artystycznego „Pod skrzydłami anioła”

III miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej  Dziewcząt.

 

Zofia Dzięgiel - kl. VI

 

II.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST

III miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców.

 

 Kacper Gurgul - kl. VI

 

 III.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MULTITEST

I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy „Co wiesz o Beskidzie Sądeckim”.

 

Magdalena Pacholarz – kl. VII

 

 

IV.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas

III miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.

 

Klaudia Bieniaszewska - kl. VIII

 

 

V.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony- MEDITEST

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas

III miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej  Dziewcząt.

 

Julia  Gurgul - kl. VIII

 

 

VI.

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej OLIMPUS

Działalność na rzecz innych ludzi - praca w Szkolnym Kole Caritas

III miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej  Dziewcząt.

 

Magdalena Jonik - kl. VIII

 

 


 

 

 

 

 ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

 

I.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska EKOTEST
Laureat Ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST

Kacper Gurgul - kl. V

 

 

 II.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
laureatka w  Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST
Wolontariuszka w Szkolnym Kole Caritas

Julia  Gurgul - kl. VII

 

 

 III.

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
II miejsce w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Wolontariuszka w Szkolnym Kole Caritas

 

Magdalena Jonik - kl. VII

 

 

 IV.

Bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MULTITEST
Finalista IX Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych
Laureat Ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska EKOTEST
Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony MEDITEST
Wolontariusz Szkolnego Koła Caritas
Udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Matematycznego
Maksymalna liczba punktów z matematyki i języka angielskiego na egzaminie po klasie VIII

 

Franciszek Plata - kl. VIII

 

 

 

 

 

 ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
zajęcie II miejsca w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKOTEST 
II miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej  Dziewcząt

Julia  Gurgul - kl. VI

 

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
II miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Mini Piłce Siatkowej  Dziewcząt
osiągnięcia na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu

Klaudia Bieniaszewska - kl. VI

Magdalena Jonik - kl. VI

 

 

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
laureat Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych
laureat   ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "MULTITEST 2017"
laureat   Ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST
finalista Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKOTEST, I, II III miejsca w Gminnych Igrzyskach Dzieci

Franciszek Plata - kl. VII

 

I, II, III miejsca w Gminnych Igrzyskach Dzieci, laureat   ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "MULTITEST 2017"
udział w Małopolskim rejonowym Konkursie Matematycznym dla szkół podstawowych

Bartłomiej Kunicki - kl. VII

 

 

 

 

 ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

 

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, 
laureat III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKOTEST,
 laureat VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych,
wyróżnienie w  Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony – MEDITEST,
udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu Matematycznego,
III miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. 

Franciszek Plata - kl. VI

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2015/2016

 

 I

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce,
laureat VI  Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych,
udział w etapie rejonowym Przyrodniczego Konkursu Tematycznego "Skarby przyrody i ich ochrona",
laureat Ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST.

Franciszek Plata - kl. V

 

 II

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce,
finalista VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego,
udział w etapie rejonowym Przyrodniczego Konkursu Tematycznego "Skarby przyrody i ich ochrona"

Stanisław  Fryzowicz - kl. VI

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2014/2015

 

 I

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce,
wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST,
laureat 2 miejsca Ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - EKOTEST.

Franciszek Plata - kl IV

 

II

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt." Młodzież Zapobiega Pożarom - etap powiatowy, III miejsce drużynowo w gminnym konkursie "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym "Pod skrzydłami anioła", udział w "Przyrodniczym Konkursie Tematycznym - Skarby przyrody i ich ochrona" - etap rejonowy, finalistka V Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI.

Joanna Kunicka – kl. VI

 

III

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, III miejsce drużynowo w gminnym konkursie "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", finalistka V Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych kl. IV - VI

Julia Urbaniak – kl. VI

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2013/2014

 

 I

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, I miejsce w Gminnym Konkursie Pierwszej Pomocy: "Życie człowieka w rękach każdego z nas", III miejsce drużynowo w etapie gminnym konkursu o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, III miejsce indywidualnie w etapie gminnym w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom", I miejsce w kategorii klas IV - VI w Wojewódzkim Konkursie "Pod Skrzydłami Anioła".

Joanna Kunicka – kl. V

 

II

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, nagroda w małopolskim Konkursie Plastycznym "Stop - Czerwone Światło", III miejsce drużynowo w gminnym konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Julia Urbaniak – kl. V

 

III

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów  szkół podstawowych klas IV - VI, wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii ochrony środowiska - EKOTEST.

Gabriela Ryś – kl. VI

 

 

ROK  SZKOLNY  2012/2013

 

  I

Za wzorowe zachowanie, celujące wyniki w nauce, finalista Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - EKOTEST

  Joanna Adamczyk – kl. VI


II

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, I miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MULTITEST”, I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Konkursie „MATEMATYKA  INNEGO  WYMIARU”, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Ogród piękna i radości”

 Kinga Kunicka – kl. VI

 

III
Za wzorowe zachowanie, celujące wyniki w nauce, I miejsce w gminnym konkursie z języka angielskiego, udział w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu Humanistycznego 

  Katarzyna Migacz – kl. VI

 

IV

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MULTITEST”, II miejsce w powiecie w konkursie „Matematyka innego wymiaru”

   Albert  Krzyk - IV

 

V

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące  wyniki w nauce, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska – EKOTEST, wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Pod Skrzydłami Anioła”, „Anioł”

 Joanna Kunicka – kl. IV

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2011/2012

 

  I.

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Działań Artystycznych „WKRAINIE  CZARNOKSIĘŻNIKA  Z OZZ”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, udział w rejonowym etapie Małopolskiego Konkursu Humanistycznego

   Joanna Adamczyk – kl. V

 

II.

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MULTITEST”, I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MATEMATYKA  INNEGO  WYMIARU”

   Kinga Kunicka – kl. V

 

III.

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „POD  SKRZYDŁAMI  ANIOŁA”, I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MATEMATYKA  INNEGO  WYMIARU”, I miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w kategorii kl. V

 Katarzyna Migacz – kl. V

 

IV.

  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, III miejsce na etapie gminnym w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Podłaźniczek i Eksponatów Kolędniczych

 Justyna Cieślicka – kl. VI

 

V.

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre  wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, II miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MATEMATYKA  INNEGO  WYMIARU”

 Szczepan Zygmunt – kl. VI

 

VI.

Finalista wojewódzkiego konkursu „Małopolski sprawdzian wiedzy z języka angielskiego dla klas

V-VI szkoły podstawowej”, III miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w kategorii kl. VI, laureat w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MULTITEST”

Krzysztof Gurgul – kl. VI

 

VII.

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre  wyniki w nauce, laureat w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MULTITEST”, bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, I miejsce na etapie gminnym i wyróżnienie na etapie powiatowym w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz II miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w kategorii kl. VI

Łukasz Kunicki – kl. VI

 

VIII.

Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre  wyniki w nauce, udział w Małopolskim Konkursie Matematycznym  na etapie rejonowym, laureat

Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MULTITEST”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”, I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MATEMATYKA  INNEGO  WYMIARU”

Dawid Sułkowski – kl. VI

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2010/2011

 

  I.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "MULTITEST", III miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej chłopców, III miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej chłopców.

1. Bartłomiej Jodłowski - kl. VI

  II.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "MULTITEST", III miejsce w gminnym i wyróżnienie w powiatowym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, III miejsce w V Gminnym Konkursie Języka Angielskiego, wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Plastycznym "MAŁOPOLSKA  DBA  O  ŚRODOWISKO".

1.  Łukasz Kunicki - kl. V

  III.   Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "MULTITEST", bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO-PLANETA".

Dawid Sułkowski- kl. V

  IV.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, III miejsce w Gminnym Konkursie Plastyki Obrzędowej "SZOPKI, PAJĄKI", wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "POD  SKRZYDŁAMI  ANIOŁA-MOJA  KARTKA  BOŻONARODZENIOWA", wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "KARTKA  ŚWIĄTECZNA".

  Justyna Cieślicka - kl. V

  V.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "OGRÓD  PEŁEN  PIĘKNA  I  DOBROCI", wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "MULTITEST".

Kinga Kunicka - kl. IV

  VI.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, I miejsce w V Gminnym Konkursie Języka Angielskiego, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "POZNAJ  POLSKIE  PTAKI".

Katarzyna Migacz - kl. IV

 

 

ROK  SZKOLNY  2009/2010

 

  I.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA", III miejsce drużynowo w Gminnych Zawodach w mini piłce ręcznej dziewcząt.

1. Marcelina Ogrodzka - kl. VI

2.  Justyna Wilk - kl. VI

  II.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA",  III miejsce drużynowo w Gminnych Zawodach w mini piłce siatkowej chłopców.

Grzegorz Zwoliński - kl. VI

 

 

ROK  SZKOLNY  2008/2009

 

  I.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w Rejonowym  Konkursie Humanistycznym, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz I miejsce w Gminnym Konkursie Fotograficznym "JA II MOJE  OTOCZENIE".

Krystyna Jedlecka - kl. VI

  II.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, II miejsce na etapie gminnym w konkursie BRD - drużynowo oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA".

Dagmara Janiak - kl. VI

III.  Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, I miejsce w  III Gminnym Konkursie Języka Angielskiego, II miejsce na etapie gminnym w konkursie BRD - drużynowo, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym " MILTITEST".

Dominik Kunicki - kl. V

IV. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, II miejsce na etapie gminnym w konkursie BRD - drużynowo oraz  wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym " EKO - PLANETA"

  Marcelina Ogrodzka - kl. V

 

 

ROK  SZKOLNY  2007/2008

 

  I.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA", I miejsce w gminnych i udział w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej - drużynowo oraz I miejsce na gminnym  i III na etapie powiatowym w konkursie BRD - drużynowo.

  Franciszek Gurgul - kl. VI

  II.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym " MILTITEST".

  Marzena Liszka - kl. VI

III.  Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, I miejsce w gminnych i udział w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej - drużynowo, I miejsce na etapie gminnym i III miejsce na powiatowym w konkursie BRD - drużynowo oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym " MILTITEST".

   Radosław Pietrzak - kl. VI

  IV.  Za wzorowe zachowanie i bardzo dobr4e wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz I miejsce w gminnych i udział w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej - drużynowo.

Wojciech Wilk - kl. VI

  V.  Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA", I miejsce w gminnych i udział w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej - drużynowo oraz I miejsce na etapie gminnym, a III na etapie powiatowym w konkursie BRD - drużynowo i II miejsce na etapie powiatowym - indywidualnie.

  Bartłomiej Sędzimir - kl. VI

  VI.  Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz II miejsce w gminnym konkursie fotograficznym "W  CIENIU  WIELKIEGO  GRODZISKA".

  Magdalena Kunicka  - kl. V

 

 

 

ROK  SZKOLNY  2006/2007

 

 

I. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz III miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt.

1.  Sylwia Dyrek - kl. VI

2. Klaudia Sędzimir - kl. VI

 

II. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "EKO - PLANETA" oraz III miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt.

  Plata Ewa - kl. VI

 

III. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, udział w rejonowym konkursie matematyczno - przyrodniczym, zajęcie III miejsca drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt oraz Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "MULTITEST".

  Katarzyna Sułkowska kl. VI

 

 

ROK  SZKOLNY  2005/2006

I. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w konkursie matematycznym „Kangur 2006” oraz II miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt.

1.Katarzyna Sułkowska  - kl.V

2. Małgorzata Gurgul  - kl. VI

II. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, II miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt oraz maksymalną liczbę punktów na Sprawdzianie po klasie VI.

Danuta Kunicka – kl. VI

III. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO – PLANETA oraz udział w Małopolskim Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym – etap rejonowy.

Dawid Wilk – kl. VI