Przed rokiem 1885 gmina Stronie należała do  Związku Szkolnego w Przyszowej prowadzonego przez miejscowych proboszczy. Ze względu na znaczną odległość, brak drogi, brak mostu na rzece mało tutejszej młodzieży uczęszczało do Szkoły Parafialnej  w Przyszowej.

15 XII 1879 r. grupa inicjatywna mieszkańców Stronia w osobach: Filip Gurgul, Wincenty Sułkowski, Michał Wielek, Dominik Gurgul, Józef Gurgul, Tomasz Kunicki, podjęli wniosek, aby czynić starania o wyłączenie Stronia ze Związku Szkolnego w Przyszowej  i utworzenie szkoły w Stroniu.

10 I 1880 r. na posiedzeniu 36 członków Stronia wybrano 3 pełnomocników: Tomasza Liszkę, Wincentego Sułkowskiego  i Jakuba Gurgula upoważnionych do czynienia dalszych starań o szkołę w Stroniu.

15 I 1880 r. wyżej podani pełnomocnicy udali się do zarządzającego Szkołą w Przyszowej – proboszcza ks. Jana  Babicza  z prośbą o wyłączenie Stronia ze Związku Szkolnego w Przyszowej. Ksiądz oświadczył „że tak on sam jak i gmina Przyszowa w żaden sposób tego nie uczyni”. Wyrażenie zgody oznaczałoby zwolnienie mieszkańców Stronia od płacenia na rzecz utrzymania Związku Szkolnego w Przyszowej.

Pełnomocnicy zamierzają się więc udać po radę do Okręgowej Rady Szkolnej w Nowym Sączu, co uczynili kilkakrotnie, ale bezskutecznie.

10 II 1882 r. inspektor Ludwik Małecki poradził pełnomocnikom, aby wynajęli prywatnego nauczyciela, izbę na sale lekcyjną  i z początkiem roku szkolnego  wbrew woli kierownictwa Szkoły w Przyszowej rozpocząć naukę 1 IX 1882 r. oraz aby równocześnie czynić starania o skromny, ale własny budynek szkolny. Wiadomość tę przekazano mieszkańcom Stronia na zebraniu 25 II 1882 r. co przyjęto z dużym zadowoleniem.

Powyższe informacje uzyskano dzięki Wincentemu Sułkowskiemu, który założył kronikę i spisał starania pełnomocników.

Za radą inspektora wynajęto izbę u Józefa Gurgula i od 1 IX 1882 r. w tej prywatnej szkółce nauczał dzieci prywatny nauczyciel – Maciej Liszka. Dzieci chętnie uczęszczały do szkoły. Ludność musiała płacić datki na utrzymanie szkoły w Stroniu i w Przyszowej.

Równocześnie gmina Stronie nabyła kawałek gruntu pod budynek szkolny od Michała Wielka za 35 zł i wystawiła na nim drewniany budynek za 700 zł w ciągu 1 roku.

Dwór i przysiółek Wolica nie chcieli dać wyznaczonej składki na budowę szkoły, dopiero w drodze procesu ściągnięto od dworu 80 zł  i Wolicy 67 zł za co kupiono do nowej szkoły 10 ław szkolnych, stół, stołek i tablicę.

Od 1 IX 1883 r. rozpoczęto naukę w nowo zbudowanym budynku szkolnym i prowadzono ją dalej prywatnie do końca czerwca 1885 r. Po dwukrotnym zbadaniu toku nauczania przez Inspektora Szkolnego – Rada Szkolna Krajowa Orzeczeniem nr 5709  z dnia 4 VI 1885 r. wyłączyła gminę Stronie ze Związku Szkolnego w Przyszowej i utworzyła Ludową Jednoklasową Szkołę w Stroniu przemianowaną na dwuklasową 20 I 1895 r.

1900 r. komisja sprowadzona przez nauczycielkę M. Krepińską i dziedzica J. Marszałkowicza uznała budynek szkolny za zniszczony przez grzyba i nie nadający się do celów naukowych. Rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Mieszkańcy gminy podjęli uchwałę o składaniu 120% dodatku do podatku na budowę nowej szkoły.

Początkowo miała ona stanąć na zacisznym urodzajnym gruncie dworskim „za ogrodami”, kupionego za kwotę 350 zł od pana Jana Marszałkowicza. Sprzeciwili się temu mieszkańcy Wolicy i Zagórowa ze względu na dużą odległość. Sprzedano więc zakupiony grunt za kwotę 363 zł a następnie zakupiono mórg gruntu „na wzorze” za 500 zł, słabo urodzajnego i wystawionego na wiatry północno-zachodnie na którym stoi obecna szkoła.

Budowę nowej szkoły z materiałów ogniotrwałych (cegła, dachówka) rozpoczęto we wrześniu 1910 r. i zakończono w sierpniu 1911 r.

Była to na te czasy najpiękniejsza szkoła w całej okolicy. Posiadała 3 sale lekcyjne, kancelarię, mieszkanie służbowe (pokój z kuchnią). Ogółem koszt budowy szkoły wyniósł   24 000 koron na co mieszkańcy złożyli przy podatku 3 500 koron, dwór 300 koron, gmina Zagórów 200 koron. Resztę 20 000 koron pokryto z Krajowego Funduszu Szkolnego.

W 1933 r. po dokładnym remoncie szkoły uczęszczało do ówczesnej szkoły od klasy I – VI 199 (stu dziewięćdziesięciu  dziewięciu) uczniów. Uczyli się w dwóch salach i pracowało 2 nauczycieli.

1936 roku dobudowano 3 sale lekcyjną i pokryto dach dachówką oraz zorganizowano świetlice dla dorosłych.

Następne remonty to lata 1952, 1957 – kapitalny, 1967/68. Zawsze w tych pracach remontowych czynnie uczestniczyła ludność Stronia.

Bezskuteczne starania o budowę nowej szkoły trwały już od 1960 r.

Urzeczywistnił je w 1970 r. kierownik szkoły Włodzimierz Wilk po uprzednim zgromadzeniu w czynie społecznym 70 000 szt. Cegły, żwiru, kamieni i 20 000 zł gotówki.

Według  projektu arch. inż. J. Buczka miał to być kapitalny remont starej szkoły (wymiana okien, podłóg, drzwi) i dobudowany do niej jeden z trzech segmentów nowej piętrowej szkoły z płaskim dachem. Nie wiadomo ile lat trwałyby starania o realizacje dalszych dwóch segmentów szkoły.

W starej i nowej szkole łącznie miało być 4 sale lekcyjne i mieszkanie służbowe.

Nadal byłaby konieczność wynajmowania 3 sal lekcyjnych.

Włodzimierz Wilk w tym czasie przewodniczący GRN polecił rozebrać starą szkołę do podstawy  okien z myślą budowy piętrowego budynku. Pomysł ten był uwarunkowany warunkami lokalowymi i zewnętrznym wyglądem budynku.

Po wielu perypetiach pięknie wyremontowana szkoła o 7 pomieszczeniach „całkowicie nową” z jednym dwupokojowym mieszkaniem z kuchnią i łazienką oddano do użytku 25 VIII 1971 r.

Taki budynek szkoły po założeniu nowego dachu w 1994 roku i ogrzewania olejowego w 1998 r. dotrwał do roku 1999. Dwa kolejne lata to remonty sanitariatów, sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego. Ostatnie remonty finansował UG a szkoła współfinansowała z własnych środków wypracowanych  z wynajmu budynku na kolonie – remont sali gimnastycznej, zaplecza kuchennego.

1 IX 2003 r. oddano do użytku nowy ciąg komunikacyjny łączący dwa budynki szkolne oraz w całości wymieniono stolarkę okienną, założono ocieplenie termiczne na 2 budynkach, położono nową nawierzchnię asfaltową oraz płytki podwórkowe. 
1 IX 2007 roku zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze na bibliotekę szkolną, w której obecnie mieści się również centrum edukacji multimedialnej uczniów.

Dzisiejsza szkoła tętni życiem a uczniowie i nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby było tutaj jak w każdej rodzinie. 

Rys historyczny opracowany

na podstawie Kroniki Szkoły

przez Lucję Sułkowską

 

 

 

KOLEJNI   KIEROWNICY  I   DYREKTORZY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   W  STRONIU.

 

 1. 01.09.1882 r. – 01.09.1900 r. – Maciej Liszka
 2. 01.09.1900 r. – 01.10.1901 r. – przerwa w nauce spowodowana złym stanem budynku
 3. 01.10.1901 r. – 31.08.1911 r. – Maciej Liszka
 4. 01.09.1911 r. – 01.07.1916 r. – Maria Liszka
 5. 01.07.1916 r. – 31.06.1917 r. – Eugenia Turska
 6. 01.07.1917 r. – 31.08.1920 r. – Paweł Moszycki
 7. 01.09.1920 r. – 01.05.1921 r. – Kazimierz Kacz
 8. 01.05.1921 r. – 01.01.1929 r. – Paweł Moszycki
 9. 02.01.1929 r. – 30.07.1930 r. – Maria Moszycka
 10. 01.08.1930 r. – 08.11.1930 r. – Elżbieta Smokowska
 11. 09.11.1930 r. –  10.1939 r. – Elżbieta Smokowska po mężu Górkowa
 12. 11.1939 r. -  08.1941 r. – Franciszek Górka
 13. 01.09.1941 r. – 29.10.1941 r. – Eustachy Seniów
 14. 01.11.1941 r. – 01.11.1948 r. – Jadwiga Sobolewska
 15. 02.11.1948 r. – 06.08.1952 r. – Janina Winiarska
 16. 11.08.1952 r. – 31.08.1961 r. – Stanisław Głuc
 17.  01.09.1961 r. – 31.08.1966 r. – Joanna Gacal
 18.  01.09.1966 r. – 02.1969 r. – Włodzimierz Wilk
 19. 02.1969 r. – 31.08.1971 r. – Amalia  Wilk
 20. 01.09.1971 r. – 31.08.1975 r. – Włodzimierz Wilk
 21. 01.09.1975 r. – 31.08.1991 r. – Amalia Wilk
 22. 01.09.1991 r. – 31.08.2000 r. – Julia Sikoń
 23. 01.09.2000 r. – 31.08.2023 r.– Lucja Sułkowska
 24. 01.09.2023 r. - nadal - Krzysztof Pyrdoł