W klasach V i VI jest realizowany program „Trzymaj Formę!”

 

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Celami szczegółowymi programu są:

  • pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
  • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
  • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

 

Na zajęciach uczniowie poznawali jakie produkty powinna zawierać prawidłowa dieta. Dyskutowali na temat co najchętniej jedzą dzieci w ich wieku, a następnie w grupach tworzyli „talerze zdrowia”. Na lekcjach techniki łączyli profilaktykę, sztukę i poszanowanie do pożywienia tworząc przekąski jarzynowo - owocowe metodą 'food carving', w celu zachęcenia do jedzenia tych produktów.

Uczyli się również odczytywać etykiety różnych produktów spożywczych, aby w przyszłości dokonywać świadomych wyborów konsumenckich. 

Program jest nadal realizowany.