•  „Sztuka Emocji" -  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny. Udział biorą: uczestnicy zajeć TUS z klasy 6.

 

  • Zadanie na październik to ZASKOCZENIE pokazane w formie filmu. Aktorzy stworzyli mapę myśli odnośnie rodzajów zaskoczenia oraz sytuacji, kiedy ktoś bywa zaskoczony. Przygotowali w grupach wiele scenariuszy, wytypowali jednak tylko jeden, nagrany w formie filmu. Trema jednak sprawiła, że wyraz twarzy czy ton głosu nie do końca odzwierciedlił planowanej reakcji aktorów.
 
  • Zadanie na listopad to ŻAL, wybrana technika przekazu - TEATR.  Uczestnicy projektu dyskutowali na temat sytuacji powodujących żal u ludzi, interpretowali wyraz twarzy, reakcję ludzi wrażliwych oraz drażliwych. W konsekwencji przygotowali i wybrali najciekawszą formę przekazu, jaką jest scenka teatralna. ZOBACZ

 

  • Zadanie na grudzień to ZACHWYT wyrażony techniką FOTOGRAFII - ujęcie chwili. Uczniowie poszukiwali sytuacji, wrażeń i obrazów, które wywołują w ludziach zachwyt. Po przeprowadzonej burzy mózgu tworzyli sztukę - przygotowanie dekoracji na klasową choinkę. Urok wytworów plastycznych, akt obdarowania innych lub dostawania wywołuje w człowieku zachwyt właśnie. Udana przerabiana instalacja elektryczna - to dopiero zachwyt i radość. ZOBACZ

 

  • Zadanie na styczeń to ZAZDROŚĆ. Sytuacje, w których zazdrościmy, rzeczy, osoby, osiągnięcia, przywileje, które wywołują zazdrość zostały omówione i wyrażone w formie literackiej jaką jest wiersz. Bez zazdrości nie byłoby postępu, rozwoju, aktywności i kreatywności w relacjach społecznych, w samodoskonaleniu, nie byłoby też wielu sporów, nieporozumień a nawet konfliktów zbrojnych. Nasz wiersz:
 "Żal i smutek to zazdrości skutek. Kto zazdrości w tym zły duch gości. Kiedy się rządzi i rządzi- przez to w tym świecie błądzi.
Nie zapraszają go koledzy, bo uważają, że lepiej mu będzie w niewiedzy, że kto się często przechwala ten zazdrość w innych wyzwala.
Zazdrość czasem buduje, do zmiany motywuje, częściej jednak jej nadmiar wytwarza żalu nadmiar. "
 
 
  •  Luty i przedstawianie STRACH - a raczej jego pokonywania w formie plastycznej - ilustracja. 

 

  • Marcowy SPOKÓJ chcemy wyrazić w formie muzyczno-rytmicznej... Czy nam się udało? POSŁUCHAJ

 

  • Kwiecień to czas GNIEWNY w ramach naszego projektu. Uczestnicy wybrali formę TAŃCA do zainscenizowania gniewu i sposobów radzenia sobie z nim. (Niestety tym razem aktorzy nie chcieli być filmowani ani fotografowani).

 

  • Maj - ostatni miesiąc i PODZIW wyrażone RZEŹBĄ. Tym razem tworzymy drzewo z jabłkami, które można nie tyle podziwiać ile przedstawiają nasze działania wzbudzające podziw. To również czas na podsumowanie projektu. 

Jesteśmy wdzięczny pomysłodawcom. Dziękujemy.