Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. 

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
 • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.

W trakcie lekcji zachęca się uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie mogą stosować w codziennym życiu.

 

Podczas cyklu zajęć dzieci mogą:

 • dyskutować,
 • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczyć koszty palenia papierosów,
 • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
 • tworzyć komiks z bohaterami programu.

 

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

  

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 • podręcznik dla nauczyciela;
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia;
 • plakaty;
 • ulotkę informacyjną dla rodziców;
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.