Instrukcja – Jak korzystać z e-dziennika?

Procedura logowania do dziennika elektronicznego szkoły przez uczniów i rodziców.

Dziennik elektroniczny szkoły umożliwia dostęp do niego przez uczniów i ich rodziców. W tym celu uczeń musi zgłosić się do wychowawcy klasy, aby pobrać wniosek o dostęp do dziennika dla rodziców. Rodzice wypełniają wniosek, a uczeń przekazuje go wychowawcy.

Po wprowadzeniu danych przez wychowawców, zarówno rodzice jak i uczniowie muszą utworzyć hasło dostępu do dziennika. W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę szkoły https://www.szkolastronie.pl i z menu głównego wybrać E-Dziennik albo wejść bezpośrednio na stronę dziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, nacisnąć zielony przycisk Zaloguj się, a następnie nacisąć Przywróć dostęp.
  2. Wpisać podany adres e-mail, zaznaczyć pole Nie jestem robotem i wykonać podane czynności. Po prawidłowej weryfikacji nacisnąć przycisk Wyślij wiadomość.
  3. Zalogować się do swojej skrzynki poczty elektronicznej, gdzie powinien znajdować się email zatytułowany Aktywacja konta/przypomnienie hasła w którym znajduje się link do strony, na której można ustawić hasło dostępu do dziennika elektronicznego.
  4. Nacisąć na link w wiadomości email i na nowo otwartej stronie internetowej wpisać dwa razy hasło. Potwierdzić, że Nie jestem robotem i zapisać hasło.

Po utworzeniu hasła można zalogować się do dziennika elektronicznego szkoły:

  1. Przejść na stronę główną dziennika:https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, nacisnąć przycisk Zaloguj się.
  2. Wpisać swój adres email i hasło dostępu do dziennika, nacisnąć przycisk Zaloguj się.

Hasło należy zmieniać co 30 dni. W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalukowica, nacisnąć zielony przycisk Zaloguj się, a następnie nacisnąć Zmień hasło.
  2. Uzupełnić formularz: nazwę użytkownika, czyli swój adres email, stare hasło i dwa razy podać nowe hasło. Potwierdzić, że Nie jestem robotem i nacisnąć przycisk Ustaw nowe hasło.

W przypadku, gdy zapomnimy hasło może skorzystać z opcji przywracania dostępu. Należy postępować jak przy tworzeniu hasła dostępu do dziennika elektronicznego szkoły.