Tytuł „Szkoły Przyjaznej Mózgowi Ucznia” przyznawany szkołom przez grupę szkoleniowo-językową DIDACTO to wynik wdrażania elementów Oceniania Kształtującego, Gimnastyki Mózgu, Integracji Bilateralnej, metod aktywizujących, lekcji odwróconych, autorskich technik nauczania języka obcego opartych na łączeniu emocji, ciekawości i ruchu z nauką słów i zwrotów, manipulowaniu słowem kodując na dywanie, globalne czytanie, wykorzystanie narzędzi Laboratorium Przyszłości oraz aktorstwo.

Oto 10 zasad lekcji przyjaznej mózgowi - wytycznych projektu - aby lekcje były atrakcyjne, angażujące i skuteczne, przeprowadzone w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać możliwości ucznia i maksymalnie pobudzić do intensywnej pracy:

  1. OTYWACJA
  2. Określanie CELÓW I KRYTERIÓW SUKCESU
  3. POWTÓRKA
  4. WPROWADZENIE NOWYCH TREŚCI
  5. METODY AKTYWIZUJĄCE
  6. PRZERYWNIKI podczas nauki czy uzupełniania zadań leksykalno-gramatycznych
  7. RÓŻNORODNOŚĆ ZADAŃ I METOD
  8. MATERIAŁY WIZUALNE
  9. INFORMACJA ZWROTNA/KONSTRUKTYWNA KRYTYKA/ZACHĘTA / SAMOOCENA POSTĘPU
  10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ