W klasie 4 oraz 5 jest realizowany program profilaktyki alkoholowej o nazwie „PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW Jaś i Małgosia na tropie”.

 

Na zajęciach wykorzystano cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy uczniów z ich rodzicami. Każdy z zeszytów zawierał jedną dowcipną historyjkę (komiks) i zadania, które uczniowie rozwiązywali w domu razem z rodzicami. 

Zeszyty obejmowały następujące tematy:

– negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;

– powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol;

– wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;

– rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.

Na koniec programu uczniowie przygotują prezentację prac plastycznych. Tematy prezentacji nawiązywać będą do treści poruszanych w trakcie pracy na zajęciach. Rodzice uczniów oraz cała społeczność szkolna będzie mogła obejrzeć wystawę znajdującą się na szkolnym korytarzu.