Uczniowie klasy ósmej w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki biorą udział w projekcie „Kurs na egzamin” na interaktywnej platformie do nauki matematyki STACJA . W ramach projektu, na platformie co dwa tygodnie umieszczane są materiały wspierające powtórkę do egzaminu.

Uczniowie na lekcjach matematyki sukcesywnie rozwiązują zadania projektowe, co umożliwia im powtórzenie, uporządkowanie i utrwalenie wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Kurs jest darmowy i dostępny dla każdego ucznia zarówno w szkole jak i w domu do samodzielnej nauki. Projekt realizowany jest od grudnia do maja.