Ogólnopolskie Projekt Edukacyjny "TOP-READER- rozczytujemy uczniów" (przygotowanego przez firmę edukacyjno-szkoleniową DIDACTO) jest realizowany na lekcjach języka angielskiego w klasie 6 i 8 oraz na "zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się" prowadzonych przez panią Janinę Gryźniak w roku szkolnym 2023/2024.

 
CEL:
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem, pokonywanie stresu związanego z głośnym czytaniem, stwarzanie przyjaznej i komfortowej atmosfery do czytania. 5.
 
ZADANIA:
Zadaniem nauczycieli/lektorów jest napisanie na koniec projektu informacji o jego realizacji i zamieszczenie postu w mediach społecznościowych lub na stronie szkoły i przesłanie linku do organizatora. 6.
 
ADRESACI:
Projekt skierowany jest do szkół publicznych i językowych. Dedykowany jest uczniom w wieku 7 - 15 lat.
 
 
 

PAŹDZIERNIK

W klasie szóstej realizujemy techniki efektywnego czytania ze zrozumieniem: pierwsze zadanie to technika WYWOŁYWANIE, po niej nastąpiło AVOID THE LINE zakończone BIEGANYM DYKTANDEM. Wszystkie etapy oparte na tym samym tekście po to, aby uczniowie jak najlepiej zrozumieli i wielokrotnie poprawnie przeczytali treść, zapamiętali nowe słówka i opanowali ich pisownię. Świetna praktyka! Polecamy! ZOBACZ ZDJĘCIA

 

LISTOPAD

W listopadzie w ramach czterech lekcji w klasie szóstej pracowaliśmy z tekstami czytanymi. Poza wyćwiczonymi technikami "AVOID THE LINE", "RUNNING DICTATION" oraz "wywoływanie" stosowaliśmy również narzędzia metodyczne tj.: "READ-TRANSLATE-READ" oraz "WORDS TO REMEMBER". Korzystaliśmy z tekstów w podręczniku Brainy 6 oraz ze strony zaproponowanej w Projekcie #8 "TEACHING KIDS NEW". Każde zajęcia podsumowujemy samooceną, oceną rówieśniczą oraz techniką #18 "3-2-1 STRATEGY". ZDJĘCIE

 

GRUDZIEŃ

W grudniu rozwijaliśmy umiejętności czytania ze zrozumieniem na trzech lekcjach w klasie szóstej, poprzez wykorzystanie znanych technik: "AVOID THE LINE", "RUNNING DICTATION" oraz "wywoływanie", na podstawie tekstów z podręcznika Brainy 6, unit 3. W tym miesiącu wprowadziliśmy nowe narzędzia tj.: #ZACZNIJ OD ZDJĘCIA, następnie podczas czytania szukaliśmy #SECRET WORDS, po analizie treści zastosowaliśmy #18 3-2-1 STRATEGY.

Praca z technikami TOP_READER jest coraz bardziej ciekawa i owocna.

 

STYCZEŃ

W styczniu stosowaliśmy wyćwiczone narzędzia tj.: "wywoływanie", "AVOID THE LINE", "RUNNING DICTATION". Pracując z tekstami z podręcznika Brainy 6, unit 4, rozwijali umiejętność głośnego czytania: "#3 SUPER READER" czytanie nowych słów i zdań ciszej-głośniej, szybciej-wolniej, z różnymi emocjami. Ponadto wykorzystaliśmy grę "#5GRA ONLINE READING TONE" w celu praktyki odpowiedniej intonacji. Ponownie rozwijaliśmy właściwą budowę zdań i porządek wyrazów w zdaniach poprzez narzędzie "#2SENTENCE TREES".

 

LUTY

Luty to krótki miesiąc z dwoma tygodniami ferii dla uczniów, zatem ćwicząc płynne i poprawne czytanie wykorzystaliśmy technikę #OD POCZĄTKU, następnie utworzyliśmy #STORY MAP, aby powrócić do tekstu w celu dokonania jego szczegółowej analizy. Dodatkowo metodą #ROLL AND RETELL uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania do tekstu. W ten sposób szczegółowo poznaliśmy i omówili czytany tekst. Polecam tę kombinację zadań na czytanie ze zrozumieniem.

 

MARZEC

Praca z tekstami czytanymi z podręcznika Brainy 6, MacMillan, w tym miesiącu to nasze ulubione: #WALK AND READ, praca w grupach i określenie prawdziwości zdań do tekstu  oraz nowość #BOOKMARKS - uzupełnianie zakładki do książki nowymi dla siebie słowami. Tworzenie #RAPORTU wydarzeń na podstawie wybranych słów (ćwiczenie form czasu przeszłego prostego).

KWIECIEŃ

Czas na TIK oraz ćwiczenie słownictwa z wykorzystaniem nie tylko WORDWALL ale też #FREE RICE lub #FUNBRAIN. 

MAJ

Praca z poznanymi technikami: #WALK AND READ, praca w grupach i określenie prawdziwości zdań do tekstu  oraz nowość #BOOKMARKS - uzupełnianie zakładki do książki nowymi dla siebie słowami. Tworzenie #RAPORTU wydarzeń na podstawie wybranych słów (ćwiczenie form czasu Present Perfect).