NAUCZYCIELE  UCZĄCY  W  NASZEJ   SZKOLE

 

Dyrektor Szkoły

L. Sułkowska

sp.stronie@wp.pl

Matematyka

M. Rudnicka

szkolarudnicka@wp.pl

Matematyka

Wychowanie fizyczne

C. Plata

szkolaplata@wp.pl

Przyroda

 

Fizyka

Zajęcia techniczne

Terapia pedagogiczna

Biblioteka


R. Bachowska
 

szkolabachowska@wp.pl

Język polski

Historia

 

J. Gryźniak

 


szkola.gryzniak@wp.pl

Język angielski

Nauczanie indywidualne

E. Jonik

szkolajonik@wp.pl

Wychowanie przedszkolne

Zajęcia komputerowe


A. Urbaniak

szkolaurbaniak@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna  kl. I

M. Tomaszek

szkolatomaszek@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

Nauczanie indywidualne

Z. Kunicka

szkolakunicka@wp.pl

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Nauczanie indywidualne

Plastyka

Muzyka

E. Stępka

 

Geografia

A.  Nowak

 

Chemia

A. Pryma

 

Zajęcia komputerowe

A. Głód

 

Biologia

J. Bugajski

szkolabugajski@wp.pl

Historia

 

Wychowanie fizyczne

s. D. Kostecka

 

Religia

ks. M. Kawa

 

Religia

ks. P. Wrzos

 

Religia