Zbliża się Święto Miłosierdzia Bożego i Tydzień Miłosierdzia. W związku z tym po raz trzeci Caritas Polska przygotowuje się do Dnia Dobra (13 kwietnia) i zachęca między innymi Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas do włączenia się w swoim środowisku lokalnym w to dzieło.” (Fragment listu Caritas Polska do opiekunów SKC i PZC).

Z okazji Święta Miłosierdzia Bożego SKC działający w Szkole Podstawowej w Stroniu korzysta ze sposobności pokazania, że Wolontariat działa nie tylko w tym dniu, ale przez 365 dni w roku, organizując  Spotkanie Integracyjne w formie zajęć kreatywnych, w dniu 12 kwietnia (piątek) od około godziny 10:00 do 12:00 (przyjazd i odjazd uzależniony od rozkładu jazdy lokalnych busów) w SP Stroniu. W tym roku zapraszamy wolontariuszy Szkoły Podstawowej 2 w Przyszowej.

 

Akcja ma za zadanie motywować (przyszłych)wolontariuszy do działania i dzielenia się dobrem, tak by było ono widoczne. Plan działań charytatywnych oparty o 4 filary: formacja, relacja, kompetencje społeczne i komunikacja, oznacza nie tylko modlitwę, jałmużnę i dobroczynność lecz również integrację, wymianę doświadczeń, dyskusje i wspólne spędzanie czasu. Stąd, propozycja spotkania młodzieży zaangażowanej i zainteresowanej niesieniem bezinteresownej pomocy innym ludziom. W czasie spotkania będziemy:

 • Prezentowali swój roczny dorobek jako wolontariusze lub sympatycy wolontariatu
 • Rozmawiali na temat praktykowanych form działań zewnętrznych (pomysły, doświadczenia, dobre praktyki),
 • Brali udział w warsztatach kreatywnych realizując DZIAŁANIE w ramach projektu organizacji Dnia Rzemieślnika.

 

CELE OGÓLNE „Spotkania Integracyjnego”:

Integracja młodzieży wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka.

Zaproszenie do zakładania wolontariatu w szkołach.

Wspólne przygotowanie produktu z racji Dnia Rzemieślnika.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Udowodnienie, że w Caritas dobro dzieje się na co dzień.

Tworzenie relacji.

Wzmacnianie lokalnych struktur i dowartościowanie samych wolontariuszy.

Pełne zaangażowanie wolontariuszy w tę akcję.

 

PRZEBIEG IMPREZY:

 1. Powitanie gości i rozpoczęcie spotkania około godziny 10:00 na sali gimnastycznej w SP Stroniu.
 2. Prezentacje dorobku wolontariuszy.
 3. Przedstawienie pomysłu organizacji Dnia Rzemieślnika i związanego z tym DZIAŁANIA realizowanego w szkole.
 4. Zajęcia kreatywne – współpraca przy planowaniu DZIAŁANIA oraz wytwarzania produktu.
 5. Zachęcenie do podjęcia organizacji Dnia Rzemieślnika w swojej szkole.

 

OSIĄGNIĘCIA:

 • Zapoznanie się przedstawicieli młodzieży z obu szkół.
 • Wymiana doświadczeń, rozmowa o sukcesach i porażkach.
 • Zdobycie pomysłów i sposobów promocji lokalnego patriotyzmu, rzemiosła.
 • Wsparcie członków lokalnej społeczności dzięki owocom wspólnej pracy.
 • Zarażanie chęcią czynienia dobra i założenia  formacji wolontariatu w szkołach.

Twórzmy wspólnoty, aby razem pokazywać światu, że dobra jest więcej. Najlepiej miło świętować Dzień Dobra wspólnie z ochotnikami.