Od stycznia 2014r. do sierpnia 2014r w szkole realizowany był projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.1.  "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Łukowica".

PROJEKT  
"MODERNIZACJA  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  GMINY  ŁUKOWICA"

CEL PROJEKTU:  zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

FORMY  WSPARCIA  DZIECI  W  ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM: 

  • Zakup wyposażenia, montaż placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z wyposażeniem.
  • Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci.
  • Zakup wyposażenia wypoczynkowego.
  • Zakup mebli do wyposażenia szatni.
  • Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych.
  • Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.
  • Zakup sprzętu ICT.

CAŁKOWITA  WARTOŚĆ  PROJEKTU W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  STRONIU:

163 738,28 zł