• CERTYFIKAT ZREALIZOWANIA PROJEKTU

  CERTYFIKAT ZREALIZOWANIA PROJEKTU

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspomagając rozwój bardzo różnych kompetencji, stymulują dziecko szczególnie w kontekście rozwoju umiejętności uczenia się. Z myślą o tym powstał Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. “Nauczyciel i przedszkolak w świecie TIK edycja 2".

 

Cele projektu:

 

 • Poznanie głównych zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem przez dzieci.
 • Zapoznanie z budową i elementami komputera.
 • Wprowadzenie do słownika dzieci słów "kluczy" –słownika informatycznego.
 • Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
 • Wspomaganie procesu przygotowania do nauki czytania i pisania.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera w domu.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat nowoczesnych technologii.
 • Powiązanie TIK z innymi kompetencjami kluczowymi.
 • Zapoznanie dzieci z ciekawymi programami komputerowymi, wykonanie z pomocą nauczyciela zadań projektowych.

 

Realizacja zadań:

 

 • Wrzesień - Stworzenie Padletu naszej grupy: