ARTYKUŁY  DLA  RODZICÓW:

  • Bezpieczne wakacje - sposoby spędzania wolnego czasu.  PREZENTACJA
  • Co robić, gdy dzieci nie chcą iść do szkoły? - ARTYKUŁ
  • Przemoc szkolna i znęcanie się nad słabszymi - ARTYKUŁ 

Jak rozpoznawać konflikty i przemoc w przestrzeni szkolnej?

Przemoc to intencjonalne działanie jednej osoby (lub grupy osób) wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody, zarówno fizyczne, jak i psychiczne

O ile skutki przemocy fizycznej, najczęściej w postaci siniaków, krwawienia czy innych objawów cielesnych są dobrze widoczne, o tyle konsekwencji znęcania się psychicznego trudniej jest zlokalizować. 

Warto zawsze rozmawiać z dzieckiem o tym, co dzieje się w szkole. Skłaniając pociechę do dyskusji, mamy większe szanse dowiedzieć się, czy coś niepokojącego nie dzieje się naszemu dziecku. 

  • STERS! Jak radzić sobie ze stresem? - ARTYKUŁ
  • ZAWODNICY SPORTOWI - 9 umiejętności mentalnych, które warto rozwijać - PLAKATY
  • KONTUZJA - wskazówki, co zrobić po kontuzji. - PLAKAT
  • WDZIĘCZNOŚĆ za trudne chwile (Born to Perform - psychologia sportu i osiągnięć) - ARTYKUŁ 
  • GRANICE stawiane dzieciom - BROSZURA
  • KONWENCJA PRAW DZIECKA - plakat informacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

obchodzony corocznie 20 listopada

Święto obchodzone corocznie 20 listopada, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 7 listopada 2014 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

Plakat - konwencja o prawach dziecka

Zachęcam najmłodszych do zapoznania się z następującymi materiałami:

Apel Twojego Dziecka wg Janusza Korczaka

1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi prośbami wystawiam cię jedynie na próbę.

2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa.

3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że ty mi pomożesz wykryć je w zarodku.

4. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. To jedynie sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się dużym.

5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi są również doświadczenia bolesne.

7. Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy. To zaburza moje poczucie wartości.

8. Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: „Ja cię znienawidzę”. To nie ciebie nienawidzę, ale twojej władzy, która mnie niszczy.

9. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. One jednak przyciągają twoją uwagę, której potrzebuję.

10. Nie zrzędź. Jeżeli będziesz tak robił, to będę się bronił przez udawanie głuchego.

11. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

12. Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jak bym chciał. Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.

13. Nie przesadzaj, co do mojej uczciwości. To mnie krępuje i doprowadza do kłamania.

14. Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na układy. To wywołuje we mnie zamęt i utratę wiary w ciebie.

15. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam ci pytania. W przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę cię pytać, a informacji poszukam sobie gdzie indziej.

16. Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie. One są bardzo realne.

17. Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

18. Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej twojej godności. Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza we mnie nadzwyczajną serdeczność ku tobie.

19. Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi eksperymentować, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.

20. Nie zapominaj jak szybko rosnę. Jest ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale proszę cię – postaraj się

21. Nie bój się miłości. Po prostu mnie kochaj takiego, jaki jestem.