Dookoła Polski to projekt edukacyjny dla przedszkoli. W ramach realizacji Projektu uczestnicy podejmować będą różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski.

 

Cele Projektu:

  • propagowanie idei lokalnego patriotyzmu;
  • kształtowanie postaw patriotycznych;
  • rozbudzanie miłości do ojczyzny;
  • poszerzanie wiedzy o Polsce, a także o jej poszczególnych regionach;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
  • aktywizowanie środowiska przedszkolnego.