Realizujemy Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” to PROJEKT SANEPID-u - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, przeznaczony dla najstarszej grupy wiekowej - dzieci 5-6 letnich.  Program ma charakter profilaktyczny, a przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

Organizatorem Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej. 

 Celem głównym programu jest:

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.   

 

Cele szczegółowe:

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów - „wydobycie” dymu papierosowego,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodziców i opiekunów.