Podziękowania w roku szkolnym 2021/2022

 

I.

Panu Adamowi Augustynek

za wykonanie zdjęć grupowych absolwentom Szkoły.

 

II. 

Pani Agacie Dzięgiel

za zorganizowanie artystycznych warsztatów dla klasy II.

 

III.

Pani Annie Hybel

za podarowanie książek do przedszkolnej biblioteczki.

 

IV.

Państwu Marii i Krzysztofowi Kunickim

za przeprowadzenie warsztatów artystycznych: rzeźby ludowej, haftu, pszczelarstwa dla klasy I i VI.

 

V.

Państwu Annie i Piotrowi Gurgul

za podarowanie nowych książek do biblioteki szkolnej.

 

 

DZIĘKUJEMY !