Edukacyjny program „Bezpieczny Przedszkolak

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 Cele:

 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim.
 • Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo.
 • Nabywanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
 • Nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Wdrażanie do zapamiętania numerów alarmowych.

 

 • Spotkanie z Policjantem

  Spotkanie z Policjantem

 • Na skrzyżowaniu - poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

  Na skrzyżowaniu - poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej