NAUCZYCIELE  UCZĄCY  W  NASZEJ  SZKOLE

 

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Pyrdoł

 

sp.stronie@wp.pl

 

Informatyka

 

 Marzena Rudnicka

szkolarudnicka@wp.pl

 

Matematyka

Wychowanie fizyczne

 

Agnieszka Szponik

 

szkolaszponik@wp.pl

 

Przyroda

Matematyka

Świetlica

 

 Renata Bachowska

szkolabachowska@wp.pl

 

Język polski

Logopedia

  Anna Hybel

 szkolahybel@wp.pl

Wychowane fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia rewalidacyjne

Biblioteka

 

 Janina Gryźniak

szkola.gryzniak@wp.pl

 

Język angielski

Technika

Terapia pedagogiczna

Pedagog

Pedagog specjalny

 

 Eugenia Jonik

 

szkolajonik@wp.pl

 

Wychowanie przedszkolne

 

 Anna Wilk szkolawilk@wp.pl    Edukacja wczesnoszkolna  kl. I

Język polski

Świetlica

 

Maria Gamoń

 

szkolagamon@wp.pl

 

Edukacja wczesnoszkolna  kl. II

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Logopedia

 

  Zofia Kunicka

szkolakunicka@wp.pl

 

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Zajęcia rewalidacyjne

Plastyka

Muzyka

 

Jacek Bugajski

 

szkolabugajski@wp.pl 

 

Historia

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 Elżbieta Nalepa   szkolanalepa@wp.pl   Geografia

Anna  Nowak

 

szkolanowak@wp.pl

 

Chemia

Biologia

 

Tadeusz Kuna    szkolakuna@wp.pl  

Wiedza o społeczeństwie

 

 Aneta Wachowicz

 szkolawachowicz@wp.pl

 

Język niemiecki

Język angielski

Zajęcia komputerowe 

 

 Lucyna Gurgul

szkolagurgul@wp.pl

 

 Fizyka

 s. Elżbieta Sienkiel

 szkolas.sienkiel@wp.pl

 

Religia

 

ks. Marcin Mastalski

mmastalski1@gmail.com

Religia