Szkolny konkurs czytelniczy dla kl. IV-VII  Historia i zwyczaje świąteczne - Boże Narodzenie

 

Cele konkursu: 


- propagowanie wśród dzieci i młodzieży polskich tradycji i zwyczajów świątecznych,
- wzbogacanie wiedzy uczniów z zakresu historii świąt Bożego Narodzenia,
- popularyzacja czytelnictwa i częstych odwiedzin biblioteki,                                                                                                                       
- doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości.      

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów kl. IV-VII.
  2. Konkurs będzie miał formę pisemną  składającą się z 3 części:


I część - 20 pytań wymagających odpowiedzi opisowych                                                             

II część – krzyżówka świąteczna                                                              

III część – rozsypanka wyrazowa

 

 Zapisy, literatura oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w bibliotece szkolnej.

Zapisy do 15.12.2017 r