Klasa I - Uczymy się piosenki i historyjki: "A lion is coming".

Informacja dla rodziców (w celu ułatwienia nauki dzieciom płyty CD zostały przeze mnie dla Państwa nagrane, piosenki i słówka powybierane, tyle tylko się zmieściło na płytach. Jeżeli nie są one dla Państwa czytelne, zapraszam jak inni nauczyciele angliści do Strefy Ucznia na stronie www.macmillan.pl i pobranie plików Audio do podręcznika Bugs Team 1, wraz z listą ścieżek Audio. Numery w podręczniku odpowiadają tym w internecie.)

praca na lekcji: Nauka historyjki "A lion is coming", ćwiczenie słów dotyczących nazw zwierząt, odpytanie piosenki, "Look, it's a hippo"

 Rozdział 4: zwierzęta z zoo: lion, monkey, giraffe, elephant, zebra, hippo, parrot, mouse, czasowniki: I can fly, run, swim, climb, walk.

Piosenki i rymowanki: CD (26 - 32) z oryginalnej płyty: CD 2.18, 2.19, 2.20, 2.25, 2.30. Historyjka: "The lion is coming!" CD 29 (CD 2.23)

Archiwum klasy I:

Rozdział 3: "Części ciała": Powtórzenie: a body, a head, eyes, ears, arms, legs, mouth, nose, smell, touch, see, hear, taste, I've got, How many?, Wash / brush.

Rozdział 2: nazwy zabawek, zdania: Jump, turn around, close your eyes, surprise, touch the ground, clap your hands, My favourite toy is my .... - Moją ulubiona zabawką jest..., Can I have a ...scooter.., please?, Have you got a ...car..? przymiotniki: old, new, short, long, big, small.

Z rozdziału 1 należy znać: czasowniki: write, read, colour, draw. Rymowankę: "It's a ..pen.. and I ..write .. at school, every day", Słówka: pencil, pen, notebook, ruler, rubber, book, school bag. Słuchanie piosenek, nowych słówek: CD nagranie 1,2 ,3,4,5(1.11, 1.12, 1.13 przy zadaniu w książce).  Zdania: I don't know (Nie wiem), What's this? (Co to jest?), It's a (To jest), It's cool (To jest fajne), Where's ...? (Gdzie jest?), Here (tutaj), What's this? (Co to jest?), It's at school (To jest w szkole). Znamy bohaterów podręcznika: Colin the caterpillar, Bella the bee, Lucy the ladybird, Gary the glow worm.

na zadanie:  Zadanie w zeszycie ćwiczeń:str. 42 ćw.1,2.

Nowa rymowanka o zwierzętach: CD 27, 2.19 "I've got ...", oraz piosenki "Look, it's a ..." CD 28, 2.20. Uczymy się słówek i rymowanki (CD 26 - 2.18, song "The lion is coming" CD 30, 2.25), Historyjki - CD 29, 2.23. 

Uczniowie otrzymali płyty z piosenkami, historyjkami i słówkami. Zalecane jest słuchanie w wolnej chwili, podczas zabawy w domu całej płyty przynajmniej raz dziennie, aby się osłuchać, powtórzyć to co było uczone oraz zapamiętać zwroty i słówka na dłużej. W wieku od 3 - 8 lat podstawową formą nauki jest częste słuchanie i powtarzanie (a lekcja jest tylko dwa razy w tygodniu). Polecam.

 

 

 

 

Klasa II    - Uczymy się czasowników / czynności. Ćwiczymy nadal zaległą piosenkę i historyjkę.

Uwaga! Uczniowie coraz rzadziej uczą się tekstu piosenki i historyjki na pamięć - bardzo jest to niepokojące zjawisko.

 Rozdział 5:

praca na lekcji: Nauka słów: climb, run, jump, swim, fly, walk, ride a bike, 

Nazwy Zwierząt z dżunglii, zdania: I can ... I can't ... Can you .. ?

Rozdział 4: My house, my room, kitchen, bedroom, bathroom, a cupboard, a box, a bed, a bath, curtains, a lamp, a carpet. Przyimki miejsca: in, on, under, next to.

na zadanie: Zeszyt ćwiczeń, str. 34, ćw.1,2 . - uczymy się historyjki na pamięć!!

Słówka i piosenka do nauczenia: CD po numerze 57 kolejne numery 21.

Historyjka, CD po numerze 57 kolejne numery 26, przy tekście piosenki w książce 2.26.

 

 

 

Klasa III   - Uczniowie coraz rzadziej uczą się tekstów piosenek i historyjek na pamięć - bardzo jest to niepokojące zjawisko.

Na lekcji: Rozdział 5 - nauka czynności wykonywanych w ciągu dnia przez uczniów.

 

W tym rozdziale: czynności w ciągu dnia, godzina pełna i w pół do, zdania: I go / I have/ He / She goes /has ... at ...

 Histroryjka CD nr 2.27 (czyli nr 27 po numerze 57), str. 40, ćw. 11. Piosenka CD nr 2.21. str.37, ćw.5.

W dalszym ciągu:

ćwiczymy nazywanie liter na wyrywki. Literowanie wyrazów. Pytania i odpowiedzi*: "What's your name?, How old are you?, What's your favourite colour?, What's your lucky number?" - podręcznik str. 1-3 (przykładowe dialogi), również nagranie na płycie CD - numery przy zadaniach w książce. Nowe: What's the weather like today? What are you wearing? What is he /she doing?

 

na zadanie: str.35, ćw. 3,4.

Karty pracy (nikt nie dokończył)

Zaległa piosenka i historyjka z rozdziału 4.