DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

w roku szkolnym 2017/2018

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu informuje, iż po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady  Pedagogicznej ustalono dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018. W tych dniach w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych :

 

2.11. 2017 r. - (czwartek  - dzień  po Święcie Zmarłych)     

6.12.2017 r.– (środa – odpust parafialny)                               

22.12.2017 r – (piątek – dzień przed Świętami Bożego Narodzenia)

2.05.2018 r. – (środa – dzień przed 3 Maja)

1.06.2018 r. – (piątek - po Bożym Ciele)